WPTE med ytterligere tap

WPTE med ytterligere tap 0001

Analytikere var før rapporten fra WPTE forberedt på melding om tap under årets andre kvartal. Tapet for World Poker Tour Enterprises Inc ble til og med større enn for samme kvartal i fjor. Etter flyttingen fra Travel Channel over til GSN har inntektene per episode av WPT-serien gått ned, sammen med at onlinesiden som fortsatt er i startfasen presenterte et tap på 3,9 millioner dollar, sammenliknet med 3,3 millioner dollar under samme periode i fjor.

Som forventet sank inntektene for salg av TV-lisenser fra 4,2 millioner dollar til 2,4 millioner dollar. Nå med flyttingen over til kanalen FSN kommer disse inntektene til å forsvinne helt etter at det har blitt enighet om en lisensfri avtale mellom partene. I stedet får WPTE selv styre over sponsorenes reklameinnslag og de får selv fire 30-sekunders reklameinnslag under de to første programmene.

Noe som overrasket analytikerne var dog den fortsatt dårlige prestasjonen fra WPTEs onlinevirksomhet. Inntektene nådde beskjedne $298.000, en knapp økning fra $260.000 i fjor. Sammenlikner man årets første 6 måneder har tallene til og med sunket.

Akkurat nå går selskapet i gang med en omfattende analyse over onlinevirksomheten. Under en telekonferanse med Steve Lipscome hos WPTE sa han følgende: "Akkurat nå ser vi på onlinevirksomheten vår veldig nøye for å prøve å komme frem til hvordan vi skal handle. Å holde virksomheten i gang er en utgift i seg selv, og spørsmålet er om vi skal forsøke å snu det hele til et positivt resultat, eller om vi skal gå til drastiske tiltak. En ting er dog sikkert, og det er at vi ikke vil ha en virksomhet som koster oss penger. Frem til neste kvartalsrapport bør vi ha solid grunn å stå på før vi tar avgjørelser og før vi vurderer hvordan fremtiden skal se ut."

I forbindelse med presentasjonen av rapporten sank WPTE-aksjen med omtrent 20% til omtrent 70 cent per aksje.

Hva synes du?

More Stories

Other Stories