Svensk skatte-edderkopp fanger pokerspillere

Svensk skatte-edderkopp fanger pokerspillere 0001

I fjor sommer annonserte det svenske Skatteverket at de skulle begynne å rette siktet mot online pokerleverandører. Da kunne Dag Hardyson, prosjektleder for etatens internettavdeling, fortelle at de ikke var ute etter å ta pokerspillere, bare selskapene som tilbød online pokertjenester eller de som tjente penger ved å videresende spillere til slike sider. Men, rapporter denne uken forteller at pokerspillere nå er blant de som får straffeskatt. Etter starten av undersøkelsene har Skatteverket funnet 47 saker der skatt ikke er betalt, til sammen rundt €44,5 millioner i inntekt som ikke er meldt inn, derav €5 millioner etter sigende skal komme fra individuelle pokerspiller.

Selv om Sverige hadde utviklet sine egne programmer for å finne skattesvindlere, gikk de over til Xenonprosjektet i 2007. Xenon er en såkalt web spider (Red.anm: "internett-edderkopp") som kan stilles inn for å finne spesielle typer økonomisk aktivitet. Så snart relevante nettsider er flagget vil programmet koble seg til nasjonale databaser som automatisk identifiserer mailadresser og andre opplysninger og ser om de passer mot skatteopplysningene. Xenon ble utviklet i Nederland i 2004 og sammen med Sverige bruker også skattemyndighetene i Østerrike, Danmark, Canada og England den.

Svenskenes innsats for å ta skattesnyterne fortsetter på tross av den mer og mer kompliserte situasjonen angående poker i landet. Høyesterett tar for tiden stilling til en sak der to av Sveriges dagsaviser kjemper for retten til å selge reklameplass til utenlandske gamblingoperatører. European Court of Justice har tidligere uttalt at Sverige ikke handler i tråd med gjeldende traktater angående frihandel og diskriminering i konkurranseforhold gjennom statsmonopolet.

Hva synes du?

More Stories

Other Stories