Vanskelige tid for Absolute Poker

Vanskelige tid for Absolute Poker 0001

Red. anm.: Rapporter fra pokerforumet Pocket Fives antyder at Absolute Poker skal komme med en erklæring i løpet av nærmeste fremtid, med detaljer rundt deres undersøkelser rundt det påståtte jukset knyttet til noen kontoer på sin side. Erklæringen antas å komme til å ta tak i de anklagene som er spredt i pokermiljøet, både hva angår juksingen og hvilke personer som er involvert. PokerNews presenterer her informasjon slik den er tilgjengelig i skrivende tidspunkt.

Absolute Poker slapp nylig sin seneste offisielle uttalelse til svar på anklagene om mulig juks og et sikkerhetsbrudd. Situasjonen har ført til titusenvis av meldinger på forskjellige poker- og gamblingforum i løpet av de siste ukene, da deler av flere historier har dukket opp, alle med fokus på spekulasjonene om at et lite antall suspekte kontoer har hatt tilgang til å se kortene til motspillere. Historien har blitt pisket opp til en storm og har også blitt plukket opp av flere store nyhetskanaler, på tross av at mange av anklagene ikke kan støttes på nåværende tidspunkt av den tilgjengelige informasjonen.

I den seneste meldingen fra Absolute, annonserte de at de skulle leie tjenestene til tilsynsselskapet Gaming Associates, som spesialiserer seg i online gaming-systemer, og er meldepliktige til Kahnawake Gaming Commission, for å få undersøkt Absolutes prosedyrer og spillkontroll for å utelukke en sikkerhetsfeil. Spesifikt skulle Gaming Associates undersøke om det "var mulig for en spiller, enhet, program, script eller annet å se kortene til motspillerne og dermed få en urettferdig fordel." Muligheten for at noen kan ha sett motstandernes kort er selve kjernen av spørsmålet, på grunn av den enorme urettferdigheten en slik mulighet betyr.

Meldingen fra Absolute kommer etter en tidligere melding fra selskapet den 12. oktober. I den meldingen benektet Absolute offisielt påstandene om som hadde blitt lagt frem på forum som PocketFives og 2+2. De tidlige anklagene gjaldt spill på high stakes cash games som involverte flere kontoer som hadde enormt høye gevinster over noen uker, med hundretusenvis av dollar i profitt mot dyktige spillere. På det tidspunktet, og kanskje uten å ha analysert all informasjon tilgjengelig, benektet Absolute Poker anklagene om at det skulle finnes en "superbruker". "En superbrukerkonto finnes ikke i vår programvare."

Men, en av kontoene som var mistenkt og inkludert i etterforskningen hadde vært involvert i det som for utenforstående så ut som en dumping av chips verdt rundt $300.000, og i en tidligere melding hadde Absolute bekreftet at det hadde skjedd chip-dumping. Fra meldingen: "Hva gjelder påstanden om chip-dumping, så har vi funnet at dette har skjedd av minst en av kontoene involvert i saken. Vi har sett at dumpingen foregikk til flere tilsynelatende uavhengige kontoer. Vi fortsetter å undersøke dette." I tråd med taushetspliktsreglene som de fleste pokerselskap har så ville ikke Absolute slippe detaljer rundt dette.

Etter hvert som meldingene om at enkelte spillere hadde unormalt høye gevinster begynte et klarere bilde å tre frem, da flere motstandere satte sammen statistiske analyser av spillet. Det var kort etter at Absolute kom med rapporten om dumpingen at et dypere bilde av det mistenkelige spillet begynte å dukke opp.

Undersøkelser av hender gjort av medlemmer av pokerforumene antydet at spillet kun virket logisk om motstanderne på et eller annet vis hadde kunnskap om hvilke kort motstanderne hadde. En enkelt hånd var enkel å forklare bort, men samlet så viste dataene gevinster som lå langt utenfor enhver statistisk norm.

Omtrent samtidig begynte medlemmene av pokerforumene å fokusere på noen merkelige hendelser under $100.000 Guarantee spilt 12. september, som ble vunnet av en konto ved navn POTRIPPER. Denne turneringen er den største på Absolutes spilleskjema, og undersøkelser av 3. parts databaser viste at POTRIPPER-kontoen tidligere kun hadde spilt tre AP-turneringer, og da med buyin på $5, $20 og $50, sammenlignet med de $1000+50 det kostet å spille den 12. september. I den siste hånden callet POTRIPPER en all in, naken bløff, gjort av den Marco "CrazyMarco" Johnson, og viste 10 på topp mot Johnsons 9 på topp. Hele hånden forløp seg som følger:

Chips:

POTRIPPER (765.740 chips, på knappen)

CRAZYMARCO (214.260, i BB)

Spillerne la i 450 i ante hver, POTRIPPER la i Small Blind på 2.250 og CRAZYMARCO Big Blind på 4.500.

Utdelt:

POTRIPPER - {10-Clubs}{9-Diamonds}

CRAZYMARCO - {9-Clubs}{2-Hearts}

Pre-flop:

POTRIPPER - Caller 2.250

CRAZYMARCO - Checker

Flop: {4-Hearts}{k-Diamonds}{k-Hearts}

CRAZYMARCO - Checker

POTRIPPER - Byr 9.000

CRAZYMARCO - Caller 9.000

Turn:

CRAZYMARCO - Checker

POTRIPPER - Byr 13.500

CRAZYMARCO - Check-raiser all in med 200.310

POTRIPPER - Caller med 186.810

River: {5-Spades}

Dette ga potten på 428.500 chips og førsteplassen verdt $30.000 til POTRIPPER. Spørsmålene hånden stiller er innlysende. Hvordan kan en spiller risikere en 3:1 ledelse i chips og dermed føre det til å bli en jevn kamp, med hensyn til chips, ved å calle en check-raise all in med ingenting annet enn 10 på topp og ingen flush eller straight-drag? Historier om at POTRIPPER hadde gjort lignende ting i løpet av turneringen begynte å dukke opp.

Johnson, som fremdeles var opprørt over hånden og POTRIPPERS dominans, ba om hånd-historikken fra finalebordet av AP. I stedet, eller i tillegg, fikk han et regneark som inneholdt noe annet: en omtrent komplett oversikt over alt spill fra de første to timene og tjue minuttene av spill. Siden historikken ikke innholdt delen hvor Johnson og POTRIPPER satt heads up la Johnson det hele til side, og kom først på filen da diskusjoner om POTRIPPER dukket opp. Han sendte så filen til andre velansette forum-medlemmer.

Oppdagelsen av regnearket og innholdet skjedde rett etter at absolute kom med sin uttalelse den 12. oktober, og er i stor grad grunnen til at alt har blitt så oppfyrt de siste dagene. Informasjonen i filen inneholdt opplysninger om spillet i seg selv, og info om eventuelle tilskuere som åpnet et bord for å se på spillet.

[PokerNews har fått tak i en kopi av filen og har undersøkt innholdet, som virker å være ekte. Til dags dato har ikke Absolute Poker bekreftet nøyaktigheten eller opprinnelsen til filen, og på grunn av at filen er enorm, over 65.000 linjer, har det ikke kommet noen offisiell avgjørelse på hvorvidt alle dataceller i filen er ekte. Det er ikke kjent om Absolute kommer til å kommentere filen og innholdet.]

De første 90 hendene av POTRIPPERs turnering var med i arket. Etter hvert som pokerspillere sorterte og analyserte historikken så man et mønster av merkelig spill som krevde nærmere undersøkelser. Siden PokerXFactor lagte en playback-fil som inneholdt nesten alle hendene POTRIPPER spilte i løpet av turneringen, inkludert finalebordet som ble lagt til fra andre kilder.

Selv om Absolutes melding den 12. oktober benektet at kontoer hadde mulighet til å se motstanderes kort, så var det en annen mulighet som ikke var sett på: at en eller annen hos AP hadde klart å bryte sikkerhetssystemene og videreformidlet motstandernes kort til en alliert utenfor, eller at sidens programvare på en eller annen måte hadde blitt misbrukt. En slik mulighet hadde kanskje ikke blitt undersøkt av AP på det tidspunktet, om fokuset på den opprinnelige undersøkelsen var på chip-dumping. Denne tankerekken var vanskelig å akseptere uten noen fakta, men så hostet regnearket med håndhistorikk opp enda en overraskelse.

Prosessen som hadde laget regnearket fanget opp alt som skjedde på alle bord, og samlet også inn ID-informasjon på alle 3. parter som så på turneringen. Den lagrede informasjonen inkluderte tilskuerens registrerte e-postadresse, Absolutes kontonummer, og IP-adressen til hvor tilskueren satt. E-postadressene til spillerne var ikke tilgjengelig, med mindre de i tillegg så på et annet bord.

Hvert bord hadde tilskuere i løpet av de 2:20 som er fanget i filen, men Nat Arem, grunnlegger og skaper av thepokerDB (nå en del av Bluff) og en av de andre som undersøkte filen, oppdaget at før den tredje hånden av turneringen hvor POTRIPPER spilte, dukket det opp en tilskuer for å se på bordet. I følge filen så tilskueren på bordet kontinuerlig, det er ingen tegn til at vedkommende logget av, og IP-adressen ble sporet av Arem til et sted som knytter tidligere AP-sjef Scott Tom til kontoen. Kontoen så ikke på noen andre bord i løpet av tiden, i henhold til opplysningene i filen. Det er heller ingen indikasjoner i filen om hvorvidt kontoen så på POTRIPPERS senere spill, inkludert finalebordet, men spekulasjonene økte.

En annen faktor var at denne ukjente, AP-tilknyttede kontoen, hadde et internt AP-nummer 363. Kontonummer som dette blir skapt kronologisk og på rad, og AP har nå kontonummer et sted over to millioner. Det ble antydet av dataprogrammerere på forumene at slikt et lavt kontonummer kan ha eksistert helt siden betatestingen av AP for flere år siden. Det ble dermed spekulert i at en slik konto kunne ha blitt laget til testformål, og nå kanskje ble brukt ulovlig.

Koblingen til tidligere AP-sjef Tom begynte å dukke opp etter at man undersøkte en annen adresse vist som tilskuer i løpet av turneringen. Kontoen viste en adresse til "RIVIERALTD.COM" og hadde samme IP-blokk som kontoen som så på POTRIPPERs bord. Denne kontoen var bare en kort periode på et annet bord, bord 9.

Det var i en internettchat med Arem på mandag at undertegnede foreslo en mulig kobling mellom rivvieraltd.com, sporet til Canada, og den andre tilskueren som fulgte POTRIPPER, som Arem undersøkte i løpet av de neste timene og bekreftet for så å undersøke videre. Arem publiserte så det han fant i forskjellige pokerforum.

Absolute sa på onsdag at de skal etterforske Tom: "Hva angår anklagen om at Scott Tom, et tidligere medlem av Team Absolute Poker, har gjort noe ulovlig, har Absolute Poker bedt om undersøkelser. Mr. Tom har ikke vært involvert i Absolute Poker i løpet av det siste året, og så vidt vi vet, har informasjon om, og tror, så har han ikke hatt tilgang til noen av Absolute Pokers systemer, databaser eller informasjon."

Det er sannsynlig at mer informasjon kommer i løpet av de nærmeste dagene, bortsett fra spekulasjonene som fortsatt florerer. PokerNews har fulgt situasjonen fra start, og vil komme med informasjon så snart vi har mulighet.

Hva synes du?

More Stories

Other Stories