WSOP 2018

EU-domstol er i mot statlig monopol på online gambling

EU-domstol er i mot statlig monopol på online gambling 0001

EU-domstolen kom nylig med en dom som forsterket rettighetene til online gamblingselskap sine rettigheter til å markedsføre sine tjenester gjennom hele EU. Dommen går i mot tiltak som enkelte medlemsland har tatt for å beskytte egne interesser, og legger sannsynligvis presedens som styrker onlineindustrien sin side i saker som allerede er på vei gjennom rettssystemet.

Saken det er snakk om var en uoverensstemmelse mellom Italia og et Liverpool-basert selskap, Stanley Leisure Plc, som åpnet og drev en bookmaker i Italia. De tre som drev stedet, Massimiliano Placanica, Christian Palazzese og Angelo Sorrichio Placanica, ble alle tiltalt for å operere uten gyldig lisens, men de tre argumenterte i sitt forsvar for at den britiske lisensen de hadde ga de rett til å drive i Italia på grunn av retten til å tilby tjenester i andre land i frihandelsavtalen mellom EU-land.

Dommen har bekreftet at dette er riktig og en nøkkelsetning i teksten de elleve dommerne ga var som følger: "De Italienske straffene for å drive innsamling av veddemål av mellommenn på vegne av utenlandske selskap er i motstrid [med EUs lover]".

Dommen vil veie tungt i EU-land som Frankrike og Tyskland som også har angrepet onlineselskap på samme måte. En av disse selskapene, Østerrikes Bwin ble sitert i en pressemelding at dommen var "en milepæl på veien mot å åpne det Europeiske markedet."

Selv om representanter fra de statlige monopolene i landene som blir påvirket raskt kom med pressemeldinger der de forsøkte å minimalisere viktigheten av dommen, så gikk aksjekursene for de fleste store britiske gamblingselskapene voldsomt frem etter nyheten. Italia er en av omtrent ti EU-land som blir etterforsket for brudd på handelsavtalene på grunn av regulering av online gambling.

Hva synes du?

More Stories

Other Stories