Pokervariant: Kinesisk Poker

Pokervariant: Kinesisk Poker 0001

Phil Hellmuth elsker det. Det gjør også Men "The Master". Barry Greenstein har visstnok tapt et syvsifret beløp til Ted Forrest i en månedslang match i dette spillet, og Steve Zolotow har et WSOP-armbånd i det. Phil Ivey har vi hørt kun spiller det for $2.000 per poeng for å drepe tid på flyturer. Og på enhver stor pokerarena i dag er det garantert at det spilles flere sidebord med dette spillet for store penger. Spillet kalles Kinesisk Poker (eller 13-korts poker) og for mange pokerproffer plasserer det seg et sted mellom skitten moro og alvorlig avhengighet.

Regler

Kinesisk Poker kan spilles med to til fire spillere og man spiller om "poeng", der hvert poeng er verdt en viss sum penger. En rimelig omgang mellom venner kan spilles for $1 eller $5 per poeng, og et sidebord under WSOP spilles gjerne for rundt $100-$300. Man trenger ingen sjetonger, kun penn og papir for å holde oversikt. Hver spiller blir delt 13 kort med bildesiden ned som de trenger for å bygge tre forskjellige pokerhender, to hender med fem kort og en med tre kort. Disse blir kalt bakhånden, midthånden og forhånden. Bakhånden må være den høyeste av de tre, og midthånden må være lavere enn bakhånden men høyere enn forhånden. Hender rangeres på samme måte som alle andre pokerspill fra royal flush og ned. Unntaket er at i forhånden, den med tre kort, så teller ikke straight og flush. {Red. anm: det er verdt å nevne at i mange av de store spillene på pokerarrangement rundt om så spilles midthånden som en 2-7 lowball hånd, der den laveste hånden er best og straight og flush teller mot deg. For og bakhendene teller som vanlig.}

Målet til spillerne i Kinesisk Poker er å bygge hendene sine slik at de slår de andre spillernes tilsvarende hender. Når alle er ferdige med å konstruere hendene legger man de på bordet med forhånden lengst fra seg og bakhånden nærmest seg. Så snur man hendene og sammenlikner med hverandre. Bakhånden sammenliknes med de andres bakhender, midt med midt og forhånd med forhånd.

Poeng

Poeng blir utdelt avhengig av hvor mange av de andre spillernes hender du slår. Det vanligste systemet for å få poeng kalles 2-4 scoring. Dette koker ned til to regler: 1 - Hvis en spiller vinner to av tre hender over en annen spiller får de to poeng, og 2 - hvis en spiller vinner alle tre hendene over en annen spiller vinner de fire poeng. Poengsystemet kan virke vanskelig i begynnelsen, men det kommer automatisk når man har fått litt erfaring.

La oss se på et eksempel. La oss si at det er fire spillere, Doyle Brunson, Phil Ivey, Ted Forrest, og meg. Etter å ha bygd hendene våre viser vi følgende:

Spiller 1 (Doyle):

Bak - {a-Diamonds}{j-Diamonds}{9-Diamonds}{5-Diamonds}{4-Diamonds} (Flush, ess i topp)

Midt - {2-Diamonds}{3-Hearts}{4-Clubs}{5-Spades}{6-Hearts} (straight, 6 i topp)

For - {k-Clubs}{j-Spades}{9-Spades} (konge og knekt høy)

Spiller 2 (Phil):

Bak - {2-Hearts}{3-Spades}{4-Spades}{5-Hearts}{6-Spades} (straight, 6 i topp)

Midt - {a-Clubs}{a-Hearts}{10-Hearts}{5-Clubs}{6-Clubs} (par i ess)

For - {7-Hearts}{7-Spades}{q-Clubs}

Spiller 3 (Ted):

Bak - {k-Hearts}{k-Diamonds}{k-Spades}{2-Clubs}{2-Spades} (hus, konger i topp)

Midt - {10-Spades}{10-Clubs}{10-Diamonds}{9-Clubs}{4-Hearts} (tress i ti)

For - {3-Clubs}{3-Diamonds}{q-Diamonds}

Spiller 4 (Nicole):

Bak - {8-Diamonds}{8-Spades}{9-Hearts}{9-Clubs}{6-Hearts} (fjers i åtte)

Midt - {j-Hearts}{j-Clubs}{7-Clubs}{7-Diamonds}{a-Spades} (to par, knekter og syvere)

For - {q-Spades}{q-Hearts}{9-Hearts}} (par i dame)

I et firemannsspill er det seks sammenlikninger som blir gjort mellom hender:

1. Spiller 2 mot Spiller 2 (Doyle mot Phil): Doyles flush i bakhånd og hans straight i midthånden slår Phils straight og par i ess i de samme hendene, men Phils par i syv i forhånd slår Doyles konge-knekt. Derfor vinner Doyle to poeng fra Phil.

Poeng: Doyle (+2) Phil (-2)

2. Spiller 1 mot Spiller 3 (Doyle mot Ted): Ted slår Doyle med sin bakhånd, fullt hus over straight, og med par i tre i forhånd mot konge-knekt. Doyle sin straight i midthånden slår Teds tress, så Doyle taper to poeng til Ted.

Poeng: Doyle (-2) Ted (+2)

3. Spiller 1 mot Spiller 4 (Doyle mot Nicole): Jeg knuser hans flush i bakhånden med min fjers og slår hans konge-knekt med par i damer i forhånd, men Brunson hindrer meg fra å ta fire poeng ved å slå meg i midthånden med straight mot mine to par. Jeg vinner to poeng fra doyle.

Poeng: Doyle (-2) Nicole (+2)

4. Spiller 2 mot Spiller 3 (Phil mot Ted): Teds hus slår Phils straight i bakhånden, og hans tress slår Phils par i midthånden. Ted taper forhånden med treerne mot Phils par i syv. Ted vinner to poeng.

Poeng: Phil (-2) Ted (+2)

5. Spiller 2 mot Spiller 4 (Phil mot Nicole): Jeg tar alt fra Phil! Min fjers slår hans straight, mine to par slår hans ess, og mitt par i damer i forhånd slår hans par i sjy. For å ha tatt alt får jeg fire poeng.

Poeng: Phil (-4) Nicole (+4)

6. Spiller 3 mot Spiller 4 (Ted mot Nicole): Jeg vinner bak og forhendene mot Ted, men hans tress slår mine to par i midthånden. Jeg vinner to poeng.

Poeng: Ted (-2) Nicole (+2)

Etter alle sammenlikningene legger man sammen poengene for å avgjøre de samlede poengene man har vunnet eller tapt på hånden.

Doyle: (+2, -2, -2) totalt: -2

Phil: (-2, -2, -4) totalt: -8

Ted: (+2, +2, -2) totalt: +2

Nicole: (+2, +4, +2) totalt: +8

Du legger kanskje merke til at den samlede poengsummen på alle spillerne blir null. Dette er en enkel måte å sjekke at hendene har blitt gitt riktige poeng. Om det blir et annet tall har noen gjort noe feil, og man må sjekke poengfordelingen på nytt.

Selv om Kinesisk Poker er et spill der flaks spiller inn mer enn ferdighet så er det en klar strategi i hvordan man bør sette opp hendene sine. Det er ofte flere avgjørelser man må ta. (Bryter jeg opp to par for å lage en flush? Bryter jeg opp mitt andre hus for å kunne få par i forhånd?) Erfarne spillere vet bedre hva de skal gjøre i disse situasjonene og regner også inn hva deres motstandere oftest pleier å gjøre, noe som gir en liten fordel.

Kinesisk Poker virker kanskje litt komplisert og tungrodd ved første øyekast, men jo mer du spiller det jo lettere vil spillet flyte. Prøv det på lange flyturer, under private pokerlag, eller mens du venter på at dere skal bli nok folk til å spille. Stol på en ting, du kommer til å bli avhengig.

Men er det så galt da?

Hva synes du?

More Stories

Other Stories