EU skyter tilbake mot USA, hinter til protester mot UIGEA

EU skyter tilbake mot USA, hinter til protester mot UIGEA 0001

Selv om meldingen om at World Trade Organization (WTO) har tatt en avgjørelse mot USA betyr lite på kort sikt for onlinepoker, så kan utsagn fra personer høyt i EU antyde at USA og lovendringen "the Unlawful Internet Gaming Enforcement Act" (UIGEA) vil møte voksende motstand internasjonalt.

EUs Internal Market Commissioner Charlie McCreevy kommenterte de seneste handlingene fra USA nå på tirsdag, og anklaget USA for proteksjonisme, det vil si å kun beskytte egeninteresser, på tvers av etablerte handelstraktater. "Etter mitt syn, " sa McCreevy ved Europaparlamentet i Brussel, "så er det antakelig en restriktiv praksis og vi kan bli nødt til å ta det opp i et annet forum."

McCreevy så foreløpig ikke muligheten for harmonisert lovgivning på tvers av EU da saken fremdeles var oppe til debatt i flere EU-land. I stedet fokuserte McCreevy på handlingene til USA nylig. "For å beskytte, etter min mening, sin industri der", med tanke på de landbaserte kasinointeressene til USA "så har de i praksis forhindret utlendinger fra online gambling inn mot USA." McCreevy fulgte opp med å kalle UIGEA for et "proteksjonistisk tiltak."

McCreevy har etter det PokerNews erfarer bedt staben sin om å ta opp saken med Peter Mandelson, EUs handelsansvarlige, men ingen direkte samtaler om saken har skjedd enda. McCreevy har satt i gang juridiske tiltak mot EU-land som i fortiden har iverksatt liknende handels-begrensende tiltak. Men, når saken om Antiguas forestående WTO-seier kom opp, sa McCreevy at en ny WTO-klage ikke var en sak med "stor tyngde", blant annet på grunn av måten saken er håndtert på i WTO. Også i spill har vi større forhandlinger mellom amerikanske og EU-folk om handel, der McCreevy hinter til at saken kan bli tatt opp til diskusjon når han skal møte de amerikanske representantene i mars.

Hva synes du?

More Stories

Other Stories