Ken Lennaárd går av som president i den svenske pokerforbundet

Ken Lennaárd går av som president i den svenske pokerforbundet 0001

Ken Lennaard gikk mandag kveld av som president i det svenske pokerforbundet med umiddelbar virkning etter et ekstraordinært medlemsmøte. Tema på dette møtet var om både president og hele styret skulle fratre sine stillinger. Men medlemmene valgte å beholde det sittende styret.

Årsaken som Ken Lennaárd ga offentlig for å sette ut sin stilling til disposisjon, var den siste tidens "ville jakt" som har pågått mot ham på internett. Han hadde rett og slett fått nok! Ken var med å starte det svenske pokerforbundet og den gangen var han den perfekt mannen for jobben som leder. Han var den gang som i dag en meget fremtredende person i svenske pokerkretser og har en meget kontroversiell personlighet. Dette var nettopp hva forbundet hadde behov for. Men i dag har rollene blitt byttet om, og det er han som person det fokuseres mest på, noe som bare skader forbundet.

I følge uttalelser som Ken har gjort til svensk media, så er han selv lettet over å ha fratrådt sin stilling og at forbundet dermed ikke lenger kan ta skade på grunn av ham. Og nå har han god mulighet til å fremme sine egne syn på saker mye enklere.

Peder Månsson er midlertidig trådt inn i stillingen som leder av det svenske pokerforbundet, frem til generalforsamlingen finner sted i mars 2007.

For de som tror at Ken Lennaard at vil bli borte fra allmennheten, må revurdere sitt syn engang til. Han skal nemlig fortsette som konsulent for Svenska Spel og være deres ansikt utad. Han har også sin fast spalte i Sportbladet og et samarbeid med Aftonbladet og kanal 5.

Hva synes du?

More Stories

Other Stories