Bodog kjøper ut Betcorps gamblingavdeling

Bodog kjøper ut Betcorps gamblingavdeling 0001

Bodog Entertainment Group SA, eierne av Bodog.com, har gått med på å kjøpe alle gambling-relaterte virksomheter av Betcorp-gruppen for $9.000.000.

Betcorp har blitt offer for nedgangstider etter den nye lovgivningen som ligger på trappene i USA. Betcorp sier at 85 % av inntektene kom fra ISA og etter undersøkelser har de kommet frem til at de ikke kan bære resten av virksomheten kun utenfor USA.

Betcorps sine virksomheter inkluderer BetHoldem Poker, BetWWTS.com, Oasis, BetCasino, Lucky Lady og Thunderbolt. Alle disse var sterkt rettet mot USA.

I henhold til vilkårene i avtalen, som har forbehold i at den blir godkjent av Betcorps aksjonærer, så selger Betcorp sin gamblingvirksomhet og infrastruktur i Antigua og Toronto i sin helhet til Bodog so har sagt at de planlegger å investere i å utvikle sitt eget merke i det europeiske og asiatiske markedet gjennom å bruke plattformen utviklet av Betcorp.

Betcorp vil bli betalt 9 millioner dollar del på fem utbetalinger. 3 millioner betales ved undertegnelse og de resterende 6 millionene skal deles i fire like deler som skal betales over 12 måneder. I tillegg skal Bodog overta 2 millioner i gjeld og forpliktelser knyttet til virksomheten. Det er noen andre faktorer som kan justere det endelige beløpet i avtalen, men summene er relativt små i forhold til verdien Betcorp ble anslått til å ha for seks måneder siden av aksjemarkedet, og vil være en mager trøst for aksjonærene.

Betcorp kom med følgende uttalelse rundt grunnene til avgjørelsen:

"I USA så har lovendringen gjort at å motta penger fra amerikanske borgere til online gambling selskap bosatt i andre land er blitt en forbrytelse."

"Styret mottok juridisk lovgivning og representasjon fra sine advokater, bankforbindelser og andre rådgivere og kom til konklusjon likt mange andre selskap i samme situasjon at det ikke lenger er mulig for gruppen å tilby sine tjenester til amerikanske borgere. De to hovedgrunnene til dette er muligheten for straffeforfølgelse som følge av lovendringene og begrensningene lagt på banker med hensyn til overføring av penger. Som et resultat avsluttet gruppen alle kontoer tilhørende amerikanske borgere per 13. Oktober, 2006."

"I løpet av de siste 18 månedene har gruppen gjort stor fremgang i andre markeder enn det amerikanske, hovedsaklig i Europa. Dette har blitt oppnådd gjennom flere initiativ som har fremmet produktet i markedet, som utviklingen av en plattform som støtter flere valutaer. På tross av dette representerte fremdeles markedsandelen i USA storparten av virksomheten, på over 85% av gruppens inntekter siste kvartal."

"Styret har vurdert hvorvidt drift utenfor USA kunne være profitabelt med begrunnelse i en markant nedgang i kostnader, men har kommet til at dette ikke ville være mulig uten en betydelig økning i kundemasse. I dagens situasjon ville en slik utvidelse kreve en stor investering i markedsføring og merkevareutvikling, eller overtagelsen av utenlandske aktører. Gruppen har ikke tilgang til midlene som kreves for å velge noen av disse løsningene, og derfor har styret konkludert med at det er i aksjeeiernes beste interesse å selge ut gruppens gamblingvirksomhet og infrastruktur."

Last ned Bodog Poker og tjen 10% på alle innskudd!

Hva synes du?

More Stories

Other Stories