Harrington on Hold'em - Volume 2: The Endgame

Harrington on Hold'em - Volume 2: The Endgame 0001

Dette er andre bok i den høyt ansette serien "Harrington on Hold'em", og den følger tett opp etter der den forrige boken sluttet. Forfatteren skriver til og med at det første kapitlet i denne boken skulle ha vært på slutten av forrige bok, men plassmangel gjorde at han måtte sette det i denne i stedet. Jeg tror det kan være mer politiske og PR-grunner til denne forklaringen, men la ikke litt skjult reklame stoppe deg fra å dykke ned i informasjonen denne boken er pakket full av.

I den første boken gikk den høyt ansette og vellykkede forfatteren "Action" Dan Harrington gjennom sin strategi for de tidlige delene i en no-limit hold'em-turnering, og bok to bygger på den strategien og bruker samme format som tidligere. Leseren blir lært hvordan han skal spille i de senere delene av en turnering, når feltet har krympet, blindsene har gått opp og slutten begynner å nærme seg. Formatet er likt med den forrige boken, og denne er en ren fortsettelse av bok 1. Relevant teori blir presentert, diskutert, forklart og gjennomgått gjennom enkle diagrammer og eksempler. Det er en utmerket oppskrift for det som har vist seg å bli en veldig informativ og vellykket rekke med bøker.

Harrington går gjennom nesten hver eneste situasjon som finnes i denne boken. Fra å prøve seg på spill til å håndtere vanskelige manøvrer på riktige tidspunkt. Harrington har også valgt å dedikere et helt kapittel til en del av spillet som ofte blir sett bort fra i mange pokerbøker: Heads-up spill. Dette er et spill innenfor spillet, og mange av tipsene og rådene som tilbys i dette kapitlet vil uten tvil forbedre spillet til nesten alle leserne.

Boken er delt inn i seks deler, der man starter på del åtte og fortsetter gjennom boka til del tretten. Dette er helt tydelig en smart måte for forfatteren å kunne reklamere for at han har en bok til der de første syv delene kan finnes, men det forsterker også det fakta at rådene du får innen denne boken passer inn i en kronologisk helhet, som speiler virkeligheten i en pokerturnering. Harrington har også en tredje bok tilgjengelig, som er en arbeidsbok full av eksempler på situasjoner som man kan jobbe seg gjennom for å lære "Harrington-teknikken" man har blitt presentert for i de to første bøkene. Bøkene virker designet for å virkelig hamre inn informasjonen i folk, på en strukturert og praktisk måte, i tillegg til å skulle klemme noen penger ut av alle kunnskapshungrige pokerspillere der ute.

Del åtte, eller del en av bok to, alt etter hvordan du vil se på det, handler om hvordan man kjører taktiske spill i en turnering. Harrington går gjennom mange manøvrer i dette kapitlet, noen som enhver fersking kan eller har hørt om, som f.eks. bløffing eller slowplay. Det er også noen manøvrer som kan være helt nye til og med for de mer seriøse hobby-spillerne, slik som squeeze-spill og "dark tunnel"-bløffer.

Del ni går gjennom "inflection points", som blir forklart tidlig i kapitlet ved at Harrington sammenlikner en pokerturnering med en fotballkamp, og forklarer situasjoner der bestemte handlinger er påkrevd, styrt etter presset i spillet og hva som foregår i turneringen rundt eg. Dette er hvor forfatteren presenterer "M teori" og "Q teori", som er utrolig viktige formler turneringsspillere bør pugge, og som etter utgivelsen av Harrington on Holdem-trilogien har blitt viden kjent og sett på som utrolig viktig i moderne turneringer. Ikke vær redd for at om matematikk ikke er din greie så blir det et problem. Disse teoriene burde ikke plage selv de mest tall-redde blant oss. Harrington går også gjennom de såkalte gule, oransje og røde sonene i denne delen, som blir kalkulert ved å bruke M og Q-teorien, og innenfor hver sone understreker han de påkrevde spillestilene man må ha for å vinne i lengden.

Del ti er et relativt kort kapittel, som bygger på det som har blitt lært tidligere i boken, og dekker andre områder av spillet, som for eksempel "multiple inflection points", vurdering av posisjon og "isolation plays", samt kalkulering av pot odds av alle varianter i forskjellige situasjoner.

Håndtering av bord med få spillere, og å justere spillet etter hvor mange spillere du har foran deg, blir gått gjennom i del elleve. Det er ikke mange pokerbøker som går gjennom spill med få spillere, og det er enda færre som gjør det på en god måte, så jeg fant mange gode råd i denne delen, som ikke bare var repetisjon av ting jeg har hørt før fra andre forfattere som, for å være ærlig, har etter min menig mer eller mindre sett bort fra de finere nyansene innen slikt spill. Det samme gjelder for del tolv, som er en utmerket gjennomgang av heads up-situasjoner, og har en veldig optimistisk vinkling som peker på at omtrent enhver hånd du har kan godt være en vinnerhånd, og at neste enhver hånd har implied pot odds til å være verdt å spille. Harrington bruker igjen eksempler for å overbringe budskapet, og å virkelig jobbe inn det man bør lære fra dette kapitlet.

Dette er en bok man må ha, ikke bare på grunn av at den inneholder så mye strategier og er godt skrevet. Harringtons bøker har vist seg så populære at selv om du ikke liker ideene eller ikke lærer så mye, så får du i det minste en ide på hvordan bortimot alle andre tenker og spiller. Karakter: 8/10

Dagens tips: Last ned PokerStars og spill for å se hvordan du ligger an i forhold til gjennomsnittet.

Hva synes du?

More Stories

Other Stories