Ansvarsfraskrivelse

PokerNews.com er en webside som formidler gambling relatert materiale til sine lesere som informasjon. PokerNews.com aksepterer reklame fra gamblingrelaterte sider, men utfører ingen handlinger som inneholder spillservice selv. All informasjon som PokerNews.com formidler er kun veiledende informasjon.

Pokernews.com står ikke ansvarlig for eventuelle feil på webside (gjelder også unnlatelser og unøyaktig materiale). PokerNews.com står ikke til ansvar for gamlingtap påført lesere av PokerNews.com selv etter informasjon fra våre sider.

Alt innhold skrevet på disse sidene er beskyttet av kopiloven og kan ikke bli omskrevet eller på annen måte benyttes uten tillatelse fra PokerNews.com. Dersom omskrevet materiale skulle bli funnet, uten at det er gitt tillatelse til dette, vil PokerNews fremsette sine krav i henhold til gjeldene lover. Denne klausulen gjelder ikke ”RSS feed” – nyhetsformidleren som PokerNews tilbyr. Den kan bli benyttet fritt uten at avtale blir inngått.

Dersom du ikke er inneforstått med reglene beskrevet over her, så er din eneste mulighet å ikke fortsette å benytte PokerNews.com.